Wpływ karmy rodowej na nasze życie

Po naszych przodkach dziedziczymy nie tylko urodę, cechy fizyczne czy określone cechy szczególne, jak na przykład duże oczy czy wydęte wargi, lecz również… traumy. Dlatego tak ważne jest zrozumienie i odkrycie, co niesie nasza karma rodowa. Skutki rodzinnych tragedii, traumatycznych wydarzeń oraz stresujących sytuacji ciągną się przez całe życie, rzutując na teraźniejszość. Sprawdź w naszym wpisie, w jaki sposób karma rodowa ma wpływ na nasz los i jak się od niej uwolnić.

 

Czym jest karma rodowa i w jaki sposób rzutuje na teraźniejszość?

Miejsce urodzenia, środowisko, z jakiego się wywodzimy i przeżycia naszych przodków mają olbrzymie znaczenie dla naszego życia. Bardzo często bowiem, nieświadomie, odtwarzamy sytuacje, które nasza Dusza zna z poprzednich wcieleń i których doznała w poprzednich pokoleniach, nawet do dziesięciu wstecz. Dążymy zatem do odczuwania tych samych stanów emocjonalnych, co nasi dziadkowie, a także powielamy nieświadomie wzorce ich zachowań. Dlatego też mówi się, że nieszczęście przechodzi z pokolenia na pokolenie: dusza dociera swoją energią do odległych wydarzeń i pragnie powielać znany jej schemat.

Negatywnym skutkiem karmy rodowej będzie także ponoszenie konsekwencji działań, zachowań oraz uczynków naszych przodków. Dzieje się tak, ponieważ zachowania członków rodziny i ich reakcje zostawiają trwały ślad w pamięci zbiorowej danej rodziny i ujawniają się w kolejnych pokoleniach. Jeśli w przeszłości w rodzinie występowały nierozwiązane konflikty, są one dziedziczone przez następne pokolenia i wywołują psychosomatyczne choroby, a także wpływają na wybór zawodu oraz na relacje z innymi ludźmi. Dobrym przykładem karmy rodowej będą przeżycia wojenne naszych dziadków, które w młodym pokoleniu mogą manifestować się nieuzasadnionym na pozór zespołem stresu pourazowego, napadami lęków, strachem przed zagrożeniem czy paniką.

 

Jak ograniczyć wpływ karmy rodowej na nasze życie?

Aby ograniczyć wpływ karmy rodowej na nasze życie należy przede wszystkim dotrzeć do odległych wydarzeń z przeszłości i zagłębić się w relacje pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. W ten sposób poznamy przyczyny naszych teraźniejszych problemów i dotrzemy do źródła naszych lęków, obsesji oraz strachu. Znając postępowanie naszych przodków, dotrzemy do genezy naszych własnych wzorców zachowań oraz sposobu myślenia. Będziemy wówczas wiedzieli, czego unikać oraz jak bronić się przed działaniem, które jest dla nas samych destrukcyjne.

Bardzo często zdarza się, że urok lub klątwa rzucona nawet sto, lub dwieście lat temu na jednego członka rodziny powoduje negatywne konsekwencje w teraźniejszości. Jedną z oferowanych przeze mnie usług jest usuwanie uroków oraz złej energii z otoczenia. Niektóre przedmioty, przekazywane z pokolenia na pokolenie również mogą przynosić pecha, podobnie jak miejsca, związane z tragicznymi zdarzeniami z przeszłości. Oczyszczę pole energetyczne i pozbędę się negatywnych emocji z nim związanych. W czasie prowadzonych przeze mnie sesji postawię diagnozę, ukazującą źródło twoich problemów, a także odetnę negatywne połączenia energetyczne i uzdrowię Twoje ograniczenia. Regresing i resje szamańskie, takie jak na przykład praca z cieniem, to kolejne obszary mojej działalności.

Warto na końcu wspomnieć, że siła karmy rodowej wynika bardzo często także z braku przebaczenia za winy przodków. Dlatego swoim klientom oferuję również trening radykalnego samowybaczania i wybaczania innym, który pozwoli oczyścić się z wyrzutów sumienia i samoobwiniania.