Jakimi prawidłami rządzi się nowa medycyna germańska?

Medycyna germańska pomaga uwolnić się od traum przeszłości, negatywnych i wyniszczających wzorców. Umożliwia pozbycie się ich i przewartościowanie życia tak, aby poprawić jego jakość i relacje z innymi ludźmi.

 

Dlaczego medycyna germańska?

Twórcą i propagatorem nowej medycyny germańskiej był doktor Ryke Gerd Hamer. Nazwa nowa medycyna germańska to ukłon w stronę twórcy metody przywracania równowagi w organizmie, której korzenie sięgają kultury indo-germańskiej. Zakłada ona, że natura jest matką człowieka, dlatego wszystko, co czyni, jest dla niego dobre.

 

Jakimi prawidłami rządzi się nowa medycyna germańska?

Nowa medycyna germańska opiera się na pięciu prawach biologicznych, które wyjaśniają mechanizm powstawania chorób i ich powiązanie z trzema sferami: psychiki, mózgu i ciała. Według niej wszelkie problemy z prawidłowym przepływem energii i samopoczuciem są skutkiem traumy przeżytej w odosobnieniu — biologicznego konfliktu (DHS — Dirk Hamer Syndrom).

Po drugie wszelkie złe doświadczenia, odczucia działają na zasadzie dwufazowości: fazy aktywnej i ozdrowienia. Ognisko Hamera w mózgu jest reakcją organizmu na konflikt i wyprzedza zmiany narządowe. Tworzy on mózgowe ognisko Hamera, o przewidywalnej lokalizacji, inicjujący niejako złe samopoczucie.

Zakłada ona, że organy ciała ludzkiego wykształciły się z trzech listków zarodkowych: endodermy, mezodermy i ektodermy i powiązane są z pniem mózgu, móżdżkiem i rdzeniem kręgowym, a także korą mózgową. To sprawia, że można stymulować regenerację komórek i przywracanie ich do prawidłowego funkcjonowania.

Po czwarte według teorii medycyny totalnej w fazie naprawczej choroby uczestniczą mikroorganizmy: grzyby, bakterie i wirusy. Po piąte złe samopoczucie, wszelkie dolegliwości są zaplanowanym przez naturę procesem, ma biologiczny sens możliwy do wychwycenia i naprawienia. W ujęciu całościowym metoda germańska dąży do uwolnienia pełnego potencjału człowieka, celem zapoczątkowania wielu pozytywnych zmian w jego codziennym życiu.